Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij...
Wie zijn wij?

Home
Contact
Ouderraad
Pedagogisch Beleidsplan
Nieuws
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij...
Wie zijn wij?

Home
De ouderraad

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een ouderraad in te stellen. Deze wet geeft de ouderraad adviesrechten over bijv. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.
Deze adviesrechten worden omschreven in een reglement. De ondernemer en de ouderraad nemen samen het reglement door zodat ieder de afspraken kent. Pas als de ouderraad ingestemd heeft, kan het reglement definitief worden vastgesteld. Dit reglement beschrijft de procedures en bevoegdheden van de ouderraad.
De ouderraad bestaat uit een aantal leden die de verschillende locaties vertegenwoordigen. Deze leden hebben allen minimaal één kind op het kinderdagverblijf (KDV) en/of de buitenschoolse opvang (BSO). We streven ernaar om dit zoveel mogelijk te spreiden over de diverse groepen

Even voorstellen
Voorzitter: Jeanet Spithorst, moeder van Erlijn, Jarieke en Laurien
Secretaris: Mennie Geertsema, moeder van Yasmine en Quinty
Leden: Tinka de Vries, moeder van Thijmen en Fiona Schrage, moeder van Tess en Isis

Doel van de ouderraad

Rol van de ouderraad

Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad

Om gestelde doelstellingen te behalen is het noodzakelijk dat de ouderraad op de hoogte is van wat er leeft onder kinderen en ouders. Via de ideeënbus welke bij de ingang van het KDV zal worden opgehangen kunt u ons eenvoudig op de hoogte stellen van wat er speelt. Ook kunt u contact zoeken met iemand van de ouderraad (foto's + tel.nrs. zullen binnenkort worden opgehangen op het informatiebord van de KDV/BSO)

Wat kan de ouderraad voor u doen
Indien u ergens mee zit wat van belang is of kan zijn voor alle kinderen/ouders, dan horen wij dat graag van u en willen wij proberen dit samen met u op te lossen. Indien u een probleem heeft dat specifiek met uw situatie te maken heeft, raden wij u aan dit eerst met de leiding te bespreken. Komt u er met hun niet uit dan kunt u altijd bij ons terecht.

Reglementen van de ouderraad
U kunt de reglementen van de ouderraad van KDV/BSO De Vrijbuiter in Wagenborgen opvragen bij de ouderraad.