Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij de Vrijbuiter is altijd Feest!


Home
Wie zijn wij?

Een dag bij...
Hoewel geen dag gelijk is, zijn er toch een aantal vaste momenten op een dag:

Kinderdagverblijf:

7.00- 9.00 uur Kinderen worden gebracht, vrij spelen waarbij kinderen mogen kiezen of ze binnen of buiten spelen
9.30 uur VVE programma "KIKI"
10.00 uur Drinken en fruit eten
10.15 uur Tijd voor gezellige activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, spelletjes, zingen en voorlezen
12.00 uur Brood eten
13.00 uur Kleine kinderen gaan slapen, grote kinderen kijken een filmpje of spelen een spel
15.00 uur Kleine kinderen komen uit bed       
15.15 uur Drinken en een koekje
15.45 uur Tijd voor gezellige activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, spelletjes, zingen en voorlezen
16.00- 17.30 uur Kinderen worden gehaald
Buitenschoolse opvang:

7.00- 8.15 uur Kinderen worden gebracht
8.15 uur Kinderen gaan naar school
14.00 uur Kinderen komen uit school
14.15 uur Gezamelijk drinken en koekje, verhalen over school
14.30 uur Tijd voor gezellige activiteiten, zoals knutselen, buiten spelen, bakken, gymen of een spel.
16.00-17.30 uur Kinderen worden gehaaldPedagogisch Beleidsplan
Ouderraad
Contact
We werken met thema's vanuit het VVE programma Kiki. Hiervoor gebruiken we thema's die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. De groepsruimte wordt naar het desbetreffende thema ingericht. Voorbeelden van thema's kunnen zijn: herfst, Sinterklaas, kerst, winter, lente, Pasen, zomer en Koninginnedag.

Er zijn ruimten waar vaste activiteiten plaatsvinden. Het materiaal is zodanig opgesteld, dat kinderen zelf  de  mogelijkheid  hebben  te  kiezen  en  het ook  zelfstandig  kunnen  gebruiken.  Wij stimuleren, helpen en adviseren het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. We weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt en wat zijn/ haar mogelijkheden en uitdagingen zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag  buiten zijn om hun energie kwijt te kunnen. Het buitenspelmateriaal is onder andere aangepast aan de behoeftes van kinderen op lichamelijk en motorisch gebied. Ook hebben wij naast onze locatie een groot weiland tot onze beschikking waar de kinderen zich naar hartelust kunnen vermaken.

Nieuws
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij...
Wie zijn wij?

Home