Een dag bij De Vrijbuiter

Is altijd een feestje! Kinderdagverblijf:


Het KDV is geopend op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 18.00. Tussen 7.00 en 9.00 worden de kinderen gebracht. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd gebracht worden, uiterlijk om 9.00. Bij binnenkomst  wordt er een overdrachtsgesprek gevoerd met de pedagogisch medewerker. Zo horen wij hoe het kind gegeten en geslapen heeft en of er andere bijzonderheden zijn. Tussen 16.00 en 18.00 kunnen de kinderen worden opgehaald. De pedagogisch medewerker geeft dan een mondelinge overdracht over het verloop van de dag van het kind.  In overleg kan eventueel afgeweken worden van de begintijd.

Het KDV werkt met gekwalificeerde pedagogische medewerkers. De groep heeft een vaste groepsleiding, zodat het kind gewend raakt aan zijn of haar begeleider. Het aantal pedagogisch medewerkers dat tegelijkertijd aanwezig is hangt af van de aantallen kinderen die komen. We hanteren hierbij de Wet Kinderopvang. Daarnaast wordt er gewerkt met vaste oproepmedewerkers, vrijwilligers en zijn er soms stagiaires aanwezig.


Dagschema

Voor de baby’s geldt dat zij een eigen schema hebben, in overleg met de ouders. De grotere kinderen, vanaf plus minus een jaar doen mee aan het dagschema

7.00-9.00Kinderen worden gebracht en gaan naar behoefte naar bed
9.00         VVE KIKI + verwerking
9.45         Aan tafel fruit eten en dik sap of water drinken
10.15       Handen en gezichten wassen, verschonen, kinderen gaan lekker spelen of een activiteit doen, binnen of buiten.
12.00       Aan tafel voor de middag maaltijd
12.30       Verschonen, uitkleden, pyjama aan en spelen
13.00       De jonge kinderen gaan slapen.
15.00       De jonge kinderen van bed halen
15.15       Aan tafel voor fruitwater, fruit of een koekje
15.30       Een boekje lezen samen, muziek maken, buiten spelen
16.00       Kinderen kunnen worden opgehaald
17.00       Luiers verschonen, sap drinken en soepstengel/rijstwafel eten
18.00       Sluiting


We werken met thema's vanuit het VVE programma Kiki. Hiervoor gebruiken we thema's die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. De groepsruimte wordt naar het desbetreffende thema ingericht. Voorbeelden van thema's kunnen zijn: herfst, Sinterklaas, kerst, winter, lente, Pasen, zomer en Koninginnedag.


Er zijn ruimten waar vaste activiteiten plaatsvinden. Het materiaal is zodanig opgesteld, dat kinderen zelf  de  mogelijkheid  hebben  te  kiezen  en  het ook  zelfstandig  kunnen  gebruiken.  Wij stimuleren, helpen en adviseren het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. We weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt en wat zijn/ haar mogelijkheden en uitdagingen zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag  buiten zijn om hun energie kwijt te kunnen. Het buitenspelmateriaal is onder andere aangepast aan de behoeftes van kinderen op lichamelijk en motorisch gebied. Ook hebben wij naast onze locatie een groot weiland tot onze beschikking waar de kinderen zich naar hartelust kunnen vermaken.

De buitenschoolse opvang:


De buitenschoolse opvang is standaard op maandag t/m donderdag geopend voor schooltijd van 7.00 tot 8.30 en na schooltijd van 14.00 tot 18.00. Tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.00 tot 18.00. In overleg kan eventueel afgeweken worden in de begintijd. In het algemeen hanteren we een open deuren beleid waarbij kinderen in meerdere ruimten kunnen spelen. Kinderen kunnen binnen in het woonhuis en buiten bezig zijn in de tuin of de grote tuin, vrij spelen of aan een gerichte activiteit of club meedoen.

De BSO werkt met gekwalificeerde pedagogische medewerkers. De groep heeft een vaste groepsleiding, zodat het kind gewend raakt aan zijn of haar begeleider. Het aantal pedagogisch medewerkers dat tegelijkertijd aanwezig is hangt af van het aantal kinderen dat komt. We hanteren hierbij de Wet Kinderopvang, één leidster per 10 kinderen. Daarnaast wordt er gewerkt met vaste oproepmedewerkers, vrijwilligers en zijn er soms stagiaires aanwezig.


Dagindeling

Voorschoolse opvang
7.00 : ontbijt
7.30 : vrij spelen
8.00 : de jongste kinderen worden naar school gebracht.


Naschoolse opvang
14.00 : De kinderen van de Kronkelaar  komen uit school.
Groep1,2 3,4 en 5 verzamelen zich op het plein en de kinderen gaan allemaal met de
pedagogisch medewerker naar de BSO. Kinderen uit de bovenbouw mogen zelfstandig
naar de BSO komen, maar mogen ook gezellig met de groep mee lopen.
Wij dragen allemaal een veiligheidsvestje zodat het duidelijk is dat wij bij elkaar horen.
14.30 : In de groep aan tafel voor limonade/thee ,fruit of een volkoren koekje
14.45 : Vrij spelen, activiteit of club
16.30: komkommer, paprika, tomaatjes etc.
18.00 : Sluiting

Vakantiedag/marge dag
7.00 : Ontbijt
8.00 : Vrij spelen
9.30 : Aan tafel voor limonade, fruit en een koekje.
10.00 : Vrij spelen/ activiteit
12.00 : Aan tafel voor de middagmaaltijd.
12.30 : Vrij spelen
13.30 : Vrij spelen/activiteit
15.00 : Aan tafel voor limonade, fruit en een koekje.
15.30 : Vrij spelen/activiteit
16.30: komkommer, paprika, tomaatjes etc.
18.00 : Sluiting